14.11.2007/2900 HFD:2007:79

Handikappservice - Att ordna serviceboende - Personlig hjälpare - Gravt handikappad - Utvecklingsstöd - Barn

Socialnämnden hade förkastat en ansökan som föräldrarna till en multihandikappad 11-åring hade gjort om att serviceboende för barnet skulle ordnas hemma hos dem. Enligt nämndens beslut var de tjänster som kommunen ordnade med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda tillräckliga, när hänsyn även togs till att föräldrarna var skyldiga att ta vård om sitt minderåriga barn.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade socialnämndens besvär och ändrade inte slutresultatet i förvaltningsdomstolens beslut, med vilket förvaltningsdomstolen hade upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet till socialnämnden för omprövning. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att även tjänsten att ordna serviceboende med bistånd av personlig hjälpare är en tjänst som omfattas av kommunens särskilda skyldighet att ordna service. Serviceboende kan ordnas hemma hos en gravt handikappad. Även en utvecklingsstörd kan betraktas som en sådan gravt handikappad person som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Den service och de stödåtgärder om vilka bestäms i sistnämnda lag är avsedda även för ett minderårig gravt handikappat barn, när barnets särskilda behov med hänsyn till hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå förutsätter en sådan särskild tillsyn och omsorg som sträcker sig utöver det som föräldraskapet vanligtvis förutsätter av föräldrar.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 4 § 1 mom. och 8 § 2 mom.
Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 10, 11 och 16 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.