14.11.2007/2897 HFD:2007:78

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragbar utgift - Förlust vid upplösning av bolag

C Ab hade genom överlåtelser 21.7.1999 och 14.6.2000 förvärvat aktiestocken i F Ab, när man 27.6.2000 beslöt dela C Ab i två bolag. Delningen, vid vilken bland annat bolaget CF Ab uppstod, trädde i kraft 2.11.2000. F Ab delade 15.6.2000 ut dividend till CF Ab för år 1999 samt 5.11.2000 ytterligare tilläggsdividend för år 1999. Dessutom beslöt F Ab 6.11.2000 ge CF Ab koncernbidrag. F Ab försattes 9.11.2000 i likvidation, namnet ändrades 13.11.2000 till S Ab och CF Ab:s namn ändrades till F Ab. S Ab:s rörelse och en del av dess tillgångar och skulder övergick 10.11.2000 till nya F Ab som förskott på skiftesandel i bolaget. S Ab upplöstes 31.12.2001. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att F Ab:s utdelningar av dividend för år 1999 samt koncernbidraget som F Ab hade beslutat om inte var sådan förlust vid upplösning av bolag som fick dras av från F Ab:s inkomst av näringsverksamhet.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.