12.11.2007/2883 HFD:2007:77

Bilskatt - Skattebegrepp - Avgift som tas ut vid återkallad beskattning - Grunden för en skatts storlek

Om den avgift som tas ut hos det skattskyldige när beskattningen återkallas bestäms numera i 35 a § 2 mom. i bilskattelagen. Avgiften är till sin juridiska karaktär en skatt. På den skall därför tillämpas kravet att om grunderna för skattens storlek bestäms genom lag, så som föreskrivs i 81 § 1 mom. i Finlands grundlag. Bestämmelsen i 35 a § 2 mom. i bilskattelagen anger endast avgiftens högsta belopp. Av regeringens proposition med förslag till nämnda bestämmelse framgår emellertid också att det har varit meningen att avgiftens storlek står i proportion till fordonets användningstid. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att det att skatten påfördes med stöd av nämnda bestämmelse inte uppenbart stred mot grundlagen, så som avses i 106 § i grundlagen.
Omröstning 4-1.

Finlands grundlag 81 och 106 §
Bilskattelagen 35 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.