6.11.2007/2807 HFD:2007:76

Hinder mot ett äktenskap - Beslut av magistrat - Besluts överklagbarhet - Effektivt rättsskyddsmedel

En magistrats beslut att förkasta en ansökan om prövning av hinder mot äktenskap var ett överklagbart beslut. Eftersom de som hade begärt hinderprövningen enligt besvären inte längre stod i beråd att ingå äktenskap, hade ändringssökanden inte längre något behov av rättsskydd. Omröstning 3-2.

Äktenskapslagen 10 §, 11 § 1 mom. och 13 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 1 och 5 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.