Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2007

Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

31.12.2007/3491 HFD:2007:95
Kommunärende - Beslut som kan överklagas - Ägarpolitik och anvisningar - Beredning - Aktiebolag
31.12.2007/3388 HFD:2007:94
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket - Exportbidrag - Exportdeklaration - M-blankett - Telefax - Villkor för utbetalning
31.12.2007/3379 HFD:2007:93
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Krav på hemvist - Tolkning av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Etableringsfrihet - Fri rörlighet för kapital
31.12.2007/3378 HFD:2007:92
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Koncernbidrag - Krav på hemvist - Tolkning av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
28.12.2007/3377 HFD:2007:91
Kommunikationsmarknadslagen - Teleföretag - Betydande marknadsinflytande - Icke-diskriminerande villkor - Motsvarande tjänst - Abonnentförbindelse - Bredbandstjänst - Koppling - Leveranstid
27.12.2007/3352 HFD:2007:90
Ålands landskapsregering Ålandsprotokollet - Fast egendom - Jordförvärvstillstånd - Andel i dödsbo - Ägotid - Lagfart
20.12.2007/3305 HFD:2007:89
Miljötillstånd - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Avstjälpningsplats - IPPC-direktivet - Tolkningsverkan - Avfallshantering - Hantering av förorenad jord - Fält för stabilisering av avfall - Verksamhet som helhet
19.12.2007/3272 HFD:2007:88
Förskottsuppbörd - Skyldighet att verkställa förskottsuppbörd - Skadestånd - Felaktiga skatteråd - Skattepliktig inkomst
13.12.2007/3195 HFD:2007:87
Varumärke - Förväxlingsbarhet - Varors likhet - Förväxlingsrisk - Association - Varumärkesdirektivet
12.12.2007/3168 HFD:2007:86
Miljötillstånd - Miljöskyddslagen - Värmecentral - Förutsättningar för miljötillstånd - Placeringsplats - Planläggning - Placering i strid med detaljplan - Placering av panna - Ändring av verksamhet - Markanvändnings- och bygglagen - Krav på tillstånd
7.12.2007/3123 HFD:2007:85
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor  - Bevis på språkkunskaper - Utfärdare av examensintyg över språkexamina för statsförvaltningen
4.12.2007/3084 HFD:2007:84
Generalplan - Inlösning - Objekt - Inlösningstillstånd - Statlig egendom - Särskild inlösningsgrund
29.11.2007/3078 HFD:2007:83
Handlingsoffentlighet - Taltrafiktjänster - Offentlig upphandling - Anbudsförfarande - Anbudshandlingar - Anbudsbelopp - Pris per enhet - Affärshemlighet
21.11.2007/2993 HFD:2007:82
Arvsskatt - Livförsäkring - Förmånstagarförordnande - Ändamålsbestämmelse - Pantsättning - Skuld - Arvlåtares skuld
21.11.2007/2969 HFD:2007:81
Arvsskatt - Försäkringsersättning - Avstående - Förmånstagare - Skattefri del
19.11.2007/2999 HFD:2007:80
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Hemvist - Brådskande säkerhetsåtgärd - Behörig myndighet
14.11.2007/2900 HFD:2007:79
Handikappservice - Att ordna serviceboende - Personlig hjälpare - Gravt handikappad - Utvecklingsstöd - Barn
14.11.2007/2897 HFD:2007:78
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragbar utgift - Förlust vid upplösning av bolag
12.11.2007/2883 HFD:2007:77
Bilskatt - Skattebegrepp - Avgift som tas ut vid återkallad beskattning - Grunden för en skatts storlek
6.11.2007/2807 HFD:2007:76
Hinder mot ett äktenskap - Beslut av magistrat - Besluts överklagbarhet - Effektivt rättsskyddsmedel
Avgörandena nummersvis

95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.