Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

9.11.2006/2959 HFD:2006:83
Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning
9.11.2006/2958 HFD:2006:82
Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning
7.11.2006/2938 HFD:2006:81
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst - Skattepliktig överlåtelse av egendom - Överlåtelsevinst - Frivilligt ägobyte
31.10.2006/2877 HFD:2006:80
Grundläggande utbildning - Anvisande av plats för en elev i en specialklass - Skolgångsbiträde - Personlig assistent
31.10.2006/2875 HFD:2006:79
Grundläggande utbildning - Eget skolgångsbiträde
20.10.2006/2755 HFD:2006:78
Övervakning av företagsköp - Villkorligt godkänt företagsköp - Föreskrift angående verkställighet
19.10.2006/2728 HFD:2006:77
Utlänningsärende - Ansökan om verkställighetsförbud - Domarjäv
13.10.2006/2692 HFD:2006:76
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Tillämpningsområde i tid och sak för Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II a-förordningen) - Offentligrättsligt barnskydd - Verkställighet av beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet
11.10.2006/2635 HFD:2006:75
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Tillämpning av skatteavtal - Återbäring av överkursfondmedel - Dividend eller pris för överlåtelse av aktier
11.10.2006/2634 HFD:2006:74
Beskattning av personlig inkomst - Kapitalinkomst av skogsbruk - Skogsavdrag - Bildande av samfälld skog - Av delägarna gemensamt inköpt skogsbruksfastighet
10.10.2006/2612 HFD:2006:73
Utkomststöd - Utgifter till följd av särskilda behov och förhållanden - Utgifter för umgänge med ett omhändertaget barn - Besök på familjerådgivningsbyrå - Barnsäng - Vistelsekommun
5.10.2006/2556 HFD:2006:72
Avfallsskatt - Lagens tillämpningsområde - Omplacering av avfall som deponerats på en avstjälpningsplats innan avfallsskattelagen trädde i kraft
4.10.2006/2547 HFD:2006:71
Utkomststöd - Sänkt grunddel - Studerande - Försummelse att sörja för sin egen utkomst
3.10.2006/2532 HFD:2006:70
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Eget bruk av vara - Sedvanlig reklamgåva - Gåva av ringa värde - Ett direktivs tolkningsverkan - Representationsgåva
2.10.2006/2511 HFD:2006:69
Förvaltningstvist som skall avgöras av förvaltningsdomstol - Penningfordran hos staten - Kostnad för nedgrävning av älg som påträffats död
27.9.2006/2472 HFD:2006:68
Återbrytande - Uppenbart oriktig tillämpning av lag - Statsunderstödslagen - Investeringsunderstöd - Sysselsättning - Företagsstöd - Näringsverksamhet - Statligt stöd - Verkställighetsförbud - Omedelbar verkan - Spaverksamhet
27.9.2006/2471 HFD:2006:67
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Omsorgs- och vårdarbete
27.9.2006/2470 HFD:2006:66
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Gravt handikappad - Andningsförlamningspatient
26.9.2006/2461 HFD:2006:65
Mervärdesskatt - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Ansökan om att bli mervärdesskattskyldig - Retroaktivt avdrag - Rättelse av avdrag till den skattskyldiges förmån - Tolkning av direktiv
18.9.2006/2382 HFD:2006:64
Handlingars offentlighet - Hemlighållande av uppgifter - Landsbygdsnäringsregistret - Förvaltningsbeslut - Lantbruksstöd - Uppgifter om stödbelopp
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.