Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2006

Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

27.1.2006/124 HFD:2006:3
Vattenhushållningsärende - Muddring av farled - Förlängning av utsatt tid - Särskild orsak - Meddelande av tillståndsbestämmelser - Pemarviken - Uppläggning av muddringsmassor - Nätverket Natura 2000 - Fågeldirektivet - Skyldighet att bedöma verkningar - Betydlig försämring av naturvärden - Begränsningar som gäller farkoster - Sjötrafiklagen
26.1.2006/104 HFD:2006:2
Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Innehållskrav - Kvartersområde för affärsbyggnader - Stor detaljhandelsenhet - Plats som är upptagen på UNESCO:s världsarvslista - Gamla Raumo - Värnande av den byggda miljön - Riksomfattande mål för områdesanvändningen
20.1.2006/64 HFD:2006:1
Förmyndarverksamhet - Intressebevakare - Huvudmannens intressen - Avvittring - Förmyndarmyndighetens tillstånd - Magistrat
Avgörandena nummersvis

103-84 83-64 63-44 43-24 23-4 3-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.