20.12.2006/3494 HFD:2006:98

Kommunalärende - Överklagbarhet - Besvärsgrunder - Grundläggande fri- och rättigheter - Privaträttsligt avtal - Hyra av reklamyta

Trafikverket i en stad hade beslutat att inte ingå ett privaträttsligt avtal om hyra av reklamyta i trafikverkets bussar. Den privaträttsliga föreningen som hade velat ingå avtalet med staden överklagade beslutet på den grunden att det kränkte regeln om jämställdheten samt föreningens yttrandefrihet och religionsfrihet och att beslutet följaktligen var lagstridigt. Då i besvären åberopades en besvärsgrund som avses i 90 § 2 mom. i kommunallagen, prövades besvären i den ordning som föreskrivs för förvaltningsrättskipning. Besvären avslogs.

Kommunallagen 90 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.