19.12.2006/3479 HFD:2006:97

Markanvändning och byggande - Skyldighet att planera - Ändring av detaljplan - Innehållet i en bestämmelse - Bebyggd miljö - Skydd - Landskapsplan - Generalplan

Ett område var värt att skyddas som bebyggd miljö. Med hänsyn till denna omständighet ansågs det inte tillräckligt att i detaljplanen fanns en bestämmelse som innebar att byggnaderna på området skyddades enbart genom tillståndsförfarande. Miljöministeriet hade därför haft rätt att ålägga staden att ändra sin detaljplan för området i fråga. Med hänsyn till att en generalplan med rättsverkningar var i kraft på området, hade miljöministeriet dock inte befogenheter att ålägga staden att ändra sin detaljplan så, att ändringen säkerställde landskapsplanens genomförande.

Markanvändnings- och bygglagen 32 § 1 och 3 mom., 42 § 1 mom., 51 §, 54 § 1 och 2 mom. och 177 § 1 mom.

Se HFD:2006:96

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.