19.12.2006/3478 HFD:2006:96

Markanvändning och byggande - Rivningslov - Besvärsrätt - Rättelseyrkande - Museimyndighet - Landskapsmuseum - Offentligt intresse

En museimyndighet, i detta fall ett landskapsmuseum, hade med stöd av 192 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen inte rätt att överklaga ett beslut om rivningslov för en byggnad. Enligt bestämmelserna om regionala miljöcentralers uppgifter och annan utredning i ärendet hörde det inte heller till landskapsmuseets uppgifter att bevaka något sådant i 6 § i förvaltningsprocesslagen avsett allmänt intresse som skulle ha medfört behov av besvärsrätt för landskapsmuseet i detta ärende, som gällde rivningslov. Följaktligen hade landskapsmuseet inte rätt att framställa något rättelseyrkande i ärendet. Omröstning 3-2.

Markanvändnings- och bygglag 18 § 1 och 2 mom., 187 § 1 mom., 190 § 3 mom., 192 och 193 §
Markanvändnings- och byggförordning 67 och 69 §
Lagen om miljöförvaltningen 4 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 6 §

Se HFD 2006:97
Se även HFD 2003:90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.