11.12.2006/3348 HFD:2006:94

Förvaltningstvist - Ersättande av kostnader för specialomsorger om en utvecklingsstörd - Ändring i kommunindelningen

Genom ett beslut av statsrådet hade en del av de områden som tidigare ingått i numera upplösta Temmes kommun överförts till Limingo och Rantsila kommuner. I övrigt hade Temmes kommun gått samman med Tyrnävä kommun och samtidigt upphört att existera. Den lägenhet på vilken den utvecklingsstörda alltsedan 1978 hade bott i Temmes hade överförts till Limingo kommun. Limingo kommun var skyldig att se till att specialomsorger ordnades för den utvecklingsstörda och svara för de kostnader om vilka bestäms i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Socialvårdslagen 13 § 1 mom. 1 punkten, 14 § 1 mom. och 17 § 2 mom.
Lagen om hemkommun 3 § 2 mom.
Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes, Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner (606/2000)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.