1.12.2006/3238 HFD:2006:93

Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Beredning av ärende - Likabehandling - Ålder - Intervju

Diskrimineringsförbudet i lagen om likabehandling skulle iakttas i alla skeden av den process genom vilken en kommunal tjänst tillsattes, såsom när sökande kallades till intervju. Anställningsintervjuer som staden verkställde i egenskap av arbetsgivare var en del av utnämningsbeslutets beredning och beredningen skulle ske opartiskt, utan diskriminering och med tillräcklig utredning. Till ansökningsprocessens natur hörde att endast en del av sökandena kallades till intervju. Enbart den omständigheten att en sökande var äldre eller yngre än sökandena i genomsnitt gav ingen anledning att förmoda att åldersdiskriminering hade förekommit. Av det överklagade utnämningsbeslutets beredningsskeden framgick inte något som gav skäl att förmoda att ändringssökandens ålder hade varit orsaken till att denna sökande inte hade kallats till intervju.

Finlands grundlag 6 § 2 mom. Och 125 § 2 mom.
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 12 § 1 mom.
Lagen om likabehandling 6 § och 17 §
Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.