30.11.2006/3228 HFD:2006:92

Penninginrättning - Begäran om uppgifter - Beviljande av utkomststöd - Överklagbart beslut - Besvärstillstånd som förutsättning

Ett beslut om att med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården för behandlingen av ett utkomststödsärende begära uppgifter av en penninginrättning var ett överklagbart beslut, som fick överklagas av den klient vars uppgifter begärdes. Besvär fick anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd.

Lagen om klientens ställning och rättigheter 20 §
Lagen om utkomststöd 24 §
Socialvårdslagen 49 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.