23.11.2006/3110 HFD:2006:90

Bestämmande av medborgarskap - Grunderna för god förvaltning - Tillitsskydd

Enligt 34 § 2 mom. 3 a) punkten i medborgarskapslagen skall en finsk medborgare som också har medborgarskap i någon främmande stat för att behålla sitt finska medborgarskap efter att ha fyllt 18 men inte 22 år skriftligen meddela en finsk diplomatisk beskickning eller ett finskt konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller magistraten att han eller hon vill behålla sitt finska medborgarskap. Honorärgeneralkonsulat nämns inte bland de organ till vilka meddelande enligt lagrummet kan göras.

Enligt vad A själv hade berättat, hade A i enlighet med anvisningar på det finska utrikesministeriets webbplats före sin 22-årsdag meddelat en myndighet som enligt webbplatsen var behörig, nämligen honorärgeneralkonsulatet i Düsseldorf, att A ville behålla sitt finska medborgarskap. När hänsyn dock togs till principen om att tillit skyddas, som nämns i 6 § i förvaltningslagen, samt grunderna för god förvaltning, har A under nämnda omständigheter kunnat lita på att A:s förklaring om att han ville behålla sitt finska medborgarskap i tid har tillställts en behörig myndighet.

Medborgarskapslagen 34 § 1 mom., 36 § 1 mom., 37 § och 44 § 4 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.