21.11.2006/3087 HFD:2006:89

Markanvändning och byggande - Undantag - En miljöcentrals kompetens - Kommunens kompetens - Särskild bestämmelse - Del av generalplan som grund för att bevilja bygglov - Planeringsbehov på strandområde - M-område - Bastubyggnad - Planbestämmelser - Bygginskränkning i generalplan - Förutsättningar för undantag

En regional miljöcentral var behörig att avgöra en ansökan om undantag för uppförande av en bastubyggnad på ett område som betecknats som jord- och skogsbruksdominerat område (M) i en stranddelgeneralplan som fastställts med stöd av byggnadslagen.

I planen ingick en i 123 b § 1 mom. i byggnadslagen avsedd bestämmelse om att byggnadslov för att uppföra en sedvanlig semesterbyggnad utan strandplan kunde beviljas på de områden som i generalplanen betecknats som RA- och RA-1-områden.

Se HFD:2006:4, jfr HFD 2001:43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.