16.11.2006/3044 HFD:2006:87

Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Exportbidrag - Exportdeklaration - Sätt på vilket deklarationen tillställts myndigheten - Telefaxkopia - Kommissionens förordning (EG) Nr 800/1999 - Kommissionens förordning (EG) Nr 1342/2003 - Principen om god förvaltning - Proportionalitetsprincipen - Råd som en myndighet givit - Missförstånd

I ett ärende som är anhängigt hos högsta förvaltningsdomstolen gäller det att avgöra om exportbidrag för spannmål ur EMOTR:s garantifond kan betalas åt ett bolag trots att exportdeklarationen före lastningen hade tillställts tullmyndigheterna i form av en telefaxkopia och inte i orginal. I ärendet har framgått att denna brist i inlämningen av av exportdeklarationen har berott på ett misstag i myndighetens rådgivning.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att till gemenskapernas domstol framställa följande begäran om förhandsavgörande som avses i EG-fördragets artikel 234:

Skall artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 800/1999 i förening med proportionalitetsprincipen och principen om god förvaltning tolkas så, att den behöriga nationella myndigheten kan godkänna en före lastningen lämnad telefaxkopia av en exportdeklaration som exportdeklaration, när myndigheten anser att det inte föreligger minsta misstanke om svekfullt förfarande, bristen i det sätt på vilket exportdeklarationen har lämnats har berott på ett misstag i myndighetens rådgivning och myndigheten har kunnat konstatera att den i efterhand inlämnade, ursprungliga och undertecknade exportdeklarationen fullständigt har motsvarat telefaxkopian.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.