13.11.2006/2973 HFD:2006:86

Mentalvårdsärende - Psykiatrisk vård - Beslut om fortsatt psykiatrisk sjukhusvård - Bestämd tid

Slutdagen för den sexmånaderstid inom vilken enligt 17 § 2 mom. i mentalvårdslagen beslut skulle fattas om att fortsätta eller avsluta vård oberoende av patientens vilja ansågs vara den dagen i nästföljande sjätte månad som till sitt ordningsnummer motsvarade den dag när det förra beslutet hade fattats. Sexmånaderstiden ansågs innefatta hela denna sista dag av nämnda tid.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.