10.11.2006/2969 HFD:2006:85

Mentalvårdsärende - Vård oberoende av patientens vilja - Underställt beslut - Öppen vård - Observation

I mentalvårdslagen avsedd observation av en patient för eventuellt beslut om fortsatt vård av patienten oberoende av patientens vilja kunde utföras endast på sjukhus. Den psykiatriska sjukhusvård som patienten bestämts att undergå oberoende av sin vilja fick ges endast vid en sjukhusenhet som ger psykiatrisk sjukvård. Observationen hade utförts utan att patienten, som inte var utskriven, vistades på sjukhuset. Efter att patienten hade lämnat sjukhuset, hade vården begränsat sig till regelbundna besök där för att patienten skulle få medicininjektioner. Patienten vistades utanför sjukhuset utan att det var fråga om att patienten enligt sjukhuspraxis i försökssyfte inom ramen för vården fick permissioner från sjukhuset.

Observationen hade inte utförts och vården hade inte givits så som förutsätts i mentalvårdslagen.

Vården oberoende av patientens vilja hade avslutats den dag då patienten hade lämnat sjukhuset.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.