9.11.2006/2959 HFD:2006:83

Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning

Enligt rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier får en unionsmedborgare som under de tio föregående åren har uppehållit sig i medlemsstaten utvisas endast av tvingande hänsyn till allmän säkerhet.

Unionsmedborgaren A hade uppehållit sig i Finland i tio års tid. För fyra år 1999 begångna grova narkotikabrott och ett år 2003 begånget olaga befattningstagande med infört gods hade A dömts till ett fem år och sex månader långt fängelsestraff. Sina familjeband hade A i Finland. A hade också en halvtidsanställning här. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att utvisningen av A kunde motiveras med tvingande hänsyn till allmän säkerhet. A kunde därför utvisas och meddelas ett femårigt inreseförbud.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.