9.11.2006/2958 HFD:2006:82

Utlänningsärende - Utvisning - Inreseförbud - Unionsmedborgare - Brott - Fängelsestraff - Band till Finland - Direktivenlig tolkning

Enligt rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier får en unionsmedborgare som har ett permanent uppehållstillstånd utvisas endast om det föreligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet och en unionsmedborgare som under de tio föregående åren har uppehållit sig i medlemsstaten får utvisas endast av tvingande hänsyn till allmän säkerhet.

Unionsmedborgaren A hade uppehållit sig i Finland i tio års tid. A hade för grovt dödsvållande och grov misshandel dömts till ett gemensamt fängelsestraff på tre år och tio månader samt dessutom för en som särskild gärning begången misshandel dömts till bötesstraff. Sina familjeband hade A i Finland och A:s barn, som var födda i Finland, hade aldrig bott i A:s hemland. A bedrev tillsammans med barnens mor företagsverksamhet i Finland. Efter brotten hade A:s förhållanden förändrats. A ansågs inte till följd av sitt uppförande utgöra ett kontinuerligt hot mot andra människors säkerhet. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och utlänningsverkets beslut om utvisning av A och inreseförbud för honom.

Omröstning 4-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.