26.9.2006/2461 HFD:2006:65

Mervärdesskatt - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Ansökan om att bli mervärdesskattskyldig - Retroaktivt avdrag - Rättelse av avdrag till den skattskyldiges förmån - Tolkning av direktiv

En skattskyldig, som med anledning av Europeiska gemenskapernas domstols dom i ärendet C-184/04 hade ansökt om att bli registrerad som mervärdesskattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, hade i enlighet med artikel 20 i Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv utan hinder av bestämmelserna i mervärdesskattelagen rätt att göra avdrag för den mervärdesskatt som hade ingått i ny- och ombyggnadsinvesteringar som den skattskyldige hade gjort före ansökan gjordes, fastän den inte så som föreskrivs i 106 § i mervärdesskattelagen hade gjorts inom sex månader från ibruktagandet av fastigheterna. Ansökningar om återbäring för räkenskapsperioderna 1.1. - 31.12.1996, 1.1. - 31.12.1997, 1.1. - 31.12.1998 och 1.1. - 31.12.1999.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.