4.9.2006/2221 HFD:2006:62

markanvändning och byggande - Förvaltningstvång - Behov av rivningslov - Begreppet byggnad - Lyftkran

Lyftkranarna, som var 50 meter höga, fanns vid Aura å på ett område som tidigare hade använts som skeppsdocka. Lyftkranarna var placerade på skenor, som var fästa vid marken och som gjorde det möjligt att flytta lyftkranarna av och an på ett begränsat område. Lyftkranarna hade funnits på området i tiotals år. Dessa stora, på ett kulturhistoriskt, från landskapssynpunkt och med hänsyn till stadsbilden betydelsefullt område belägna lyftkranar, som dominerade ett värdefullt landskap, var sådana i 113 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen avsedda byggnader som inte fick rivas utan sådant rivningslov som avses i 127 § i markanvändnings- och bygglagen.

Bygginspektören hade avbrutit rivningen av lyftkranarna med stöd av 180 § i markanvändnings- och bygglagen. Byggnadsnämnden hade haft rätt att hålla detta avbrott i kraft tills rivningslov hade beviljats för lyftkranarna och tillståndsbeslutet hade vunnit laga kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.