9.6.2006/1503 HFD:2006:36

Förmögenhetsbeskattning - I Finland allmänt skattskyldig person - Värdering av tillgångar - En akties beskattningsvärde och matematiska värde - Aktier i ett svensk aktiebolag - Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

I ett aktiebolag med hemort i Sverige ägde en i Finland allmänt skattskyldig person aktier representerande 27,2 procent av aktiekapitalet och rösträtten i bolaget. När hänsyn togs till bestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital i artikel 43 respektive artikel 56 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, skulle bestämmelsen i 27 § i förmögenhetsskattelagen om beräkning av beskattningsvärdet och det matematiska värdet för andra än offentligt noterade aktier tillämpas även på aktierna i nämnda svenska aktiebolag. Förhandsavgörande. Skatteåren 2004 och 2005.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.