5.5.2006/1041 HFD:2006:22

Utkomststöd - Studiestöd - Räntor på studielån - Tilläggsdel

Att ett studielån vid bedömningen av utkomststödsbehovet hade betraktats som disponibel inkomst under studiemånaderna medförde inte att räntorna på studielånet kunde betraktas som sådana nödvändiga utgifter som skulle täckas med utkomststödets tilläggsdel. Eftersom i ärendet inte hade framkommit omständigheter som skulle ha inneburit att utkomsten i detta fall inte skulle ha kunnat tryggas om inte hela utgiften för studielånsräntorna täcktes med utkomststödets tilläggsdel, förkastades besvären, i vilka yrkades att räntorna skulle betraktas som en utgift som skulle täckas med utkomststödets tilläggsdel.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.