12.4.2006/874 HFD:2006:17

Barnskydd - Omhändertagande - Omhändertagande som förfaller - Verkställighet - Tolkning som tar hänsyn till grundlagen

När en nämnd efter att ha fattat ett beslut om omhändertagande av ett barn senast inom tre månader efter att beslutet hade vunnit laga kraft genom att anhålla om handräckning av polisen, ordna en plats för vård av barnet utom hemmet samt genom övriga dylika åtgärder har börjat verkställa omhändertagandet, har beslutet om omhändertagande och placering av barnet i vård utom hemmet, som hade vunnit laga kraft, inte förfallit med stöd av 21 § i barnskyddslagen, fastän barnet skulle ha hållit sig undan eller gömts undan under en längre tid än tre månader efter att beslutet om omhändertagande hade vunnit laga kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.