28.3.2006/714 HFD:2006:14

Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Markanvändningsavtal - Avtal om påbörjande av planläggning - Överklagbart beslut - Avtals bindande kraft - Lagstridigt beslut

Ett markanvändningsavtal som avses i 91 b § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen hade godkänts av kommunstyrelsen innan ett utkast eller förslag till plan hade framlagts offentligt. Med beaktande av bestämmelsen i 91 b § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen var markanvändningsavtalet inte bindande för avtalsparterna annars än till den del som det gällde påbörjandet av planläggningen. De besvär som hade anförts över beslutet att godkänna avtalet prövades och förkastades.

Omröstning 4-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.