9.2.2006/226 HFD:2006:6

Markanvändning och byggande - Ändring av detaljplan - Byggnads skyddsvärde - Skyddsbestämmelse - Jämlikhet - Skyddsbestämmelses skälighet - Planläggningsförfarande

En detaljplaneändring hade som syfte att skydda de arkitektoniskt, historiskt och med tanke på stadsbilden värdefullaste, på 1940-, 1950- och 1960 - talen uppförda byggnaderna på ett villaområde på Brändö i Helsingfors. Byggnadernas värde hade konstaterats i en inventeringsrapport som gjorts år 2002 och skyddsvärdet hade på basis av dessa värden konstaterats vid förhandlingar mellan detaljplaneavdelningen och stadsmuseet.

Genom en ändring av detaljplanen bestämdes att en byggnad som var belägen på ändringssökandens tomt skulle skyddas. Enligt planeändringen skulle även 21 andra byggnader skyddas, bland dessa en byggnad som var belägen på en tomt som gränsade till den tomt som ägdes av ändringssökanden och som till sitt skyddsvärde motsvarande den byggnad som ändringssökanden ägde.

HFD ansåg att stadsfullmäktige inte hade brutit mot jämställdhetsprincipen eller missbrukat sin prövningsrätt genom att besluta skydda ändringssökandens byggnad och flera andra byggnader, fastän skyddsobjekten vid ändringen av detaljplanen hade valts så, att de två i besvären nämnda tomterna jämte byggnader inte i det skedet kom att höra till det område som detaljplaneändringen gällde.

Omröstning 6-2.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.