27.1.2006/125 HFD:2006:4

Markanvändning och byggande - Undantag - En miljöcentrals behörighet - Kommunens kompetens - Generalplan som fastställts under byggnadslagens tid - Särskild bestämmelse - Del av generalplan som grund för beviljande av bygglov - Planeringsbehov på strandområde - SL-område - Semesterbyggnad - Bestämmelser i plan - Bygginskränkning i generalplan - Förutsättningar för undantag

Ansökan om undantag för en semesterbyggnad på ett område som enligt en fastställd stranddelgeneralplan var naturskyddsområde (SL) skulle avgöras av den regionala miljöcentralen.

Planen innehöll en sådan bestämmelse som avsågs i 123 b § 1 mom. i byggnadslagen om att byggnadslov för en sedvanlig semesterbyggnad med egen strand kunde beviljas innan någon strandplan hade fastställts. För det område som avsågs i ansökan gällde ett sådant åtgärdsförbud som avsågs i 124 a § i byggnadslagen och en sådan skyddsbestämmelse som avsågs i 135 § i byggnadslagen. Omröstning 7-1.

Jfr HFD:2001:43; se och jfr även HFD:2003:42 och HFD:2004:85.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.