20.1.2006/64 HFD:2006:1

Förmyndarverksamhet - Intressebevakare - Huvudmannens intressen - Avvittring - Förmyndarmyndighetens tillstånd - Magistrat

En intressebevakare, som hade förordnats för en avliden persons efterlevande make, hade enligt 34 § 9 punkten i lagen om förmyndarverksamhet ansökt om tillstånd att med den avlidnes arvingar ingå ett avtal om avvittring och arvsskifte, som skulle förrättas utan någon skiftesman som avses i 23 kap. i ärvdabalken. Intressebevakaren hade satt upp ett utkast till avvittrings- och arvsskiftesinstrument, som innebar att endast den avlidnes egendom skiftades och den efterlevande maken fick behålla sin egendom. Makarna hade haft giftorätt i all varandras egendom. Enligt bouppteckningsinstrumentet var behållningen av den den avlidnes makens egendom avsevärt större än behållningen av den efterlevande makens egendom. Enligt 100 § i äktenskapslagen var utgångspunkten därför den att den efterlevande maken vid avvittringen hade rätt att få utjämning av den avlidna makens egendom. Ett avtal i vilket intressebevakaren för sin huvudmans räkning helt avstod från rätten till utjämning var under dessa förhållanden inte förenligt med huvudmannens intressen på det sätt som avses i 35 § i lagen om förmyndarverksamhet. Omröstning 4-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.