Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2005

Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

4.2.2005/221 HFD:2005:10
Begärande av förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Beskattning av personlig inkomst - Sjukförsäkringspremie
4.2.2005/218 HFD:2005:9
Beskattning av personlig inkomst - Beskattning av inkomst från virkesförsäljning - Arealbeskattning - Kapitalinkomst av skogsbruk - Kontant-, dvs. kassaprincipen - Försäljning av fordran från virkesförsäljning - Bank - Låneavtal - Ränta
3.2.2005/213 HFD:2005:8
Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Strandzon - Nybyggnad
1.2.2005/191 HFD:2005:7
Vattenärende - Vattenreglering - Regleringstillstånd - Rättskraft - Justering av regleringsbestämmelser - Korttidsreglering - Minskning av de menliga följderna av reglering - Samarbetsavtal - Kraftverk - Vattenkraft - Ersättning - Regional miljöcentral
21.01.2005/115 HFD:2005:6
Handikapptjänster - Ordande av serviceboende - Personlig hjälpare
20.01.2005/91 HFD:2005:5
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Markägare - Jämlikhet - Markdispositionsavtal - Byggrätt
20.01.2005/90 HFD:2005:4
Markanvändning och byggande - Krav på innehållet i en detaljplan - Ett områdes användningsändamål - Område som betjänar sport och rekreation - Olika funktioner och deras förenlighet - Grundvattenområde - Föroreningsrisk - Tillräckliga närrekreationsomården - Regionplan - Generalplan
20.01.2005/83 HFD:2005:3
Markanvändning och byggande - Kommunalt ärende - Byggnadsordning - Område i behov av planering - Förutsättning - Tillräckliga utredningar
18.01.2005/56 HFD:2005:2
Utlänning - Återkallande av tidsbegränsat uppehållstillstånd - Vägande skäl - Äktenskap
7.1.2005/12 HFD:2005:1
Jaktlagen - Undantag från fredningstiden - Förhindrande av skador - Habitatdirektivet - Lodjur
Avgörandena nummersvis

90-71 70-51 50-31 30-11 10-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.