16.12.2005/3334 HFD:2005:88

Miljöskyddslag - Grunderna för tillståndsprövning - Förutsättningarna för beviljande av tillstånd - Val av placeringsplats - Skyddsavstånd - Djurstall - Svinhus - Utvidgning av verksamheten - Ny verksamhet - Utredning av ärende

På den plats där man hade för avsikt att placera verksamheten fanns från tidigare ett svinhus med plats för tre gödsvin och 45 suggor. Den kommunala miljövårdsmyndigheten beviljade tillstånd att utvidga verksamheten så, att i djurstallet fick hållas sammanlagt högst 200 gödsvin, 36 avelssvin och 126 suggor och deras grisar. Med hänsyn till den omfattning i vilken djur hade hållits jämförd med omfattningen av den verksamhet som avsågs i ansökan, kunde sistnämnda verksamhet jämställas med en helt ny anläggning när det gällde att avgöra om det fanns sådana förutsättningar som avses i miljöskyddslagen. Hembygdsgården, bybutiken och bysamhället i övrigt, som var de som närmast kunde störas av verksamheten, låg på ca 70-150 meters avstånd. På ca 3,5 kilometers avstånd från den plats där verksamheten var avsedd att placeras hade sökanden till sitt förfogande mark där han hade för avsikt att placera en separat tank för svämgödsel. Möjligheterna att hålla djuren på någon annan plats än den som avsågs i ansökan och där det vore lättare att undvika miljöolägenheter hade inte utretts. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Vasa förvaltningsdomstols och den kommunala miljövårdsmyndighetens beslut och återförvisade ärendet till den kommunala miljövårdsmyndigheten för ny behandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.