18.11.2005/3000 HFD:2005:74

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse av aktier som ingår i bolagets anläggningstillgångar - Kapitalplaceringsverksamhet - Indirekt ägande

Två kapitalplaceringsfonder ägde ca 80 procent av aktiebolaget A:s aktiestock. A, som var moderbolag i koncernen, ägde direkt eller indirekt flera bolag i samma bransch. Dessa bolag och A bildade tillsammans koncernen A. Aktiebolaget A bedrev ingen aktiv rörelse och hade inga anställda. Aktiebolaget A:s aktieägare hade slutit ett avtal mellan sig om att den helhet som A:s placeringar bildar skall realiseras inom fem år efter att placeringen har gjorts. Aktiebolaget A ansågs bedriva kapitalplaceringsverksamhet på det sätt som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. När A överlåter aktierna i sina dotterbolag, är aktiernas överlåtelsepris skattepliktig inkomst av näring.

Förhandsavgörande för skatteåren 2005 och 2006.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.