15.11.2005/2961 HFD:2005:72

Utlänningsärende - Asylsökande - Avvisning - Den nya utlänningslagens ikraftträdande - Beslut om avlägsnande som får verkställas - Äktenskap med finsk medborgare - Ny ansökan om uppehållstillstånd - Rätt att vistas i landet

Bestämmelsen i 40 § 3 mom. i den nya utlänningslagen (301/2004) gav inte rätt att förlänga en asylsökandes vistelse i Finland, när sökanden hade ingått äktenskap med en finsk medborgare först efter att förvaltningsdomstolen med ett beslut som fick verkställas hade bestämt att sökanden skulle avlägsnas ur landet.
Omröstning 4-3

Se även HFD 8.11.2005 liggare 2911 och HFD 15.11.2005 liggare 2963.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.