9.11.2005/2897 HFD:2005:69

Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Naturabedömning - Saimenvikaren - Regionplan - Reservering för naturskyddsområde

Kommunfullmäktige hade godkänt en stranddetaljplan för ett ca 45 hektar stort område på en holme i Saimen. I stranddetaljplanen hade anvisats sammanlagt tolv byggplatser längs stränder i Saimen. Planeområdet hörde till ett område inom Nätverket Natura 2000, som i sin helhet var livsmiljö för saimenvikaren. Planeområdet hörde också till ett område som enligt regionplanen reserverats för naturskyddsområde (SL). På planeområdet fanns ingen gällande generalplan med rättsverkningar.

Forststyrelsen samt A och B överklagade kommunfullmäktiges beslut hos förvaltningsdomstolen. Ändringssökandena ansåg att med hänsyn till målsättningarna för skyddet av saimenvikaren baserade sig planen inte på tillräckliga utredningar och stod dessutom i strid med regionplanen. Förvaltningsdomstolen förkastades besvären. Forststyrelsen samt A och B överklagade förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

På basis av den utredning som erhållits ansåg högsta förvaltningsdomstolen att den plan som man hade för avsikt att anta sannolikt betydligt försvagade naturvärdena i det område som hörde till nätverket Natura 2000. Följaktligen hade projektet förutsatt en bedömning som avses i 65 § 1 mom. i naturvårdslagen. Eftersom bedömningen inte hade gjorts, var kommunfullmäktiges beslut lagstridigt. När hänsyn dessutom togs till hur marken enligt planen skulle användas samt den utredning som erhållits om naturvärdena i området, hade regionplanen inte i tillräckligt mån iakttagits som norm vid uppgörandet av planen. Kommunfullmäktiges beslut var även till denna del lagstridigt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.