7.10.2005/2536 HFD:2005:64

Beskattning av personlig inkomst - Dagpenning - Särskild plats för arbetets utförande - Arbetsresa - Långvarig byggarbetsplats - Ordinarie arbetsplats

Ett bolag som i egenskap av underentreprenör deltog i byggandet av Olkiluoto kärnkraftverk sände sin arbetstagare A att utföra monteringsarbete på denna arbetsplats under tre års tid. Under denna tid hade A kvar sin familj och fasta bostad i Åbo. A hade möjlighet att övernatta i Olkiluoto i en höghusbostad som arbetsgivaren hyrde och i vilken 3-5 utsända arbetstagare övernattade åt gången. HFD ansåg att A:s arbete på Olkiluoto byggarbetsplats inte med hänsyn till hur långvarigt arbetet var samt övriga med arbetet förknippade omständigheter kunde betraktas som arbete på en särskild plats för arbetets utförande, utan Olkiluoto kärnkraftverksarbetsplats var A:s ordinarie arbetsplats och de dagpenningar som arbetsgivaren betalade till A var inte skattefri inkomst för denne. Förhandsavgörande för åren 2005-2008.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.