6.10.2005/2529 HFD:2005:63

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandlingsenhet - Juridisk person som hör till den offentliga förvaltningen - Förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol

Ett aktiebolag, i vilket kommunen hade bestämmanderätten, hade bildats för att verksamhetslokaler skulle skapas för nya informationsteknologiföretag. Med hänsyn till detta syfte samt den finansiering som bolaget hade fått av ett offentligt samfund och det att bolagets primära syfte inte kunde anses vara strävan efter vinst och att det inte heller kunde anses uteslutet att staden för sitt vidkommande skulle svara för de risker som var förknippade med bolagets verksamhet, ansågs bolaget åtminstone delvis vara bildat för att sköta nämnda uppgifter med tanke på allmänt intresse och utan att vara av industriell eller kommersiell karaktär. Bolaget var således en upphandlingsenhet som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.