27.9.2005/2458 HFD:2005:61

Beskattningsförfarande - Påförande av skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Väsentligen oriktig skattedeklaration - Uppsåtlig eller grov vårdslöshet

Vid bedömningen av om A Abp hade gjort sig skyldig till uppsåtligt eller vårdslöst förfarande konstaterades att de poster med vilka A Abp:s skattepliktiga inkomst ökats i den ordinarie beskattningen var av olika karaktär. Förutsättningarna för påförande av skatteförhöjning och förhöjningens belopp skulle bedömas separat för varje inkomstpost med vilken den skattepliktiga inkomsten hade ökats. Ärendet återförvisades till förvaltningsdomstolen, som hade ändrat skatteverkets och rättelsenämndens beslut så, att förvaltningsdomstolen som första instans hade bestämt, att en ca 6 procents skatteförhöjning för varje skatteår skulle påföras på de belopp varmed A Abp:s inkomster för skatteåren 1998 - 2000 hade ökats i den ordinarie beskattningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.