9.9.2005/2265 HFD:2005:60

Medborgarskapsärende - Undantag från oförvitlighetsvillkoret - Betydelsen av väntetid

A, som hade gjort sig skyldig till straffbara gärningar, hade vägrats finskt medborgarskap på den grunden att det utgående från en övergripande bedömning av A:s situation inte fanns något sådant vägande skäl till undantag från oförvitlighetsvillkoret som avsågs i 19 § 1 mom. i medborgarskapslagen. Utlänningsverket hade i sitt överklagade beslut inte satt ut någon sådan väntetid för A om vilken bestäms i 19 § 2 mom. i medborgarskapslagen och den tid som Utlänningsverket annars uppskattade som beräknad väntetid innebar inte att en sådan väntetid hade bestämts som avses i lagen. Därför skulle bestämmelsen om väntetid inte tillämpas i bedömningen av om Utlänningsverkets beslut hade varit lagligt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.