5.9.2005/2193 HFD:2005:58

Kommunalärende - Fullmäktiges arbetsordning - Begränsning av rätten att yttra sig - Avstängning från förtroendeuppdrag

En fullmäktigeledamot hade i sina inlägg i debatten flera gånger överskridit den tid som ett inlägg av en fullmäktigeledamot enligt fullmäktiges arbetsordning fick ta i anspråk samt fortsatt att tala trots att fullmäktiges ordförande hade förbjudit ledamoten att fortsätta. Kommunfullmäktige hade beslutat göra en brottsanmälan om saken och avstänga fullmäktigeledamoten från dennes förtroendeuppdrag så länge som brottsundersökningen pågick samt att omedelbart verkställa beslutet. Häradsåklagaren hade sedermera beslutat att ingen förundersökning skulle göras i saken. Fullmäktigeledamoten kunde anses ha handlat i strid med sina skyldigheter som fullmäktigeledamot genom att inte lyda fullmäktiges ordförandes förbud att fortsätta att tala, vilka baserade sig på bestämmelser i fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges ordförande hade därför haft rätt att bestämma att ledamoten skulle avlägsnas från fullmäktigesammanträdet. I 15 a § 1 mom. i kommunallagen bestäms vilka medel fullmäktiges ordförande har till sitt förfogande när en fullmäktigeledamot med sitt uppträdande stör sammanträdets förlopp. Mer än så kunde fullmäktigeledamotens verksamhet inte begränsas. Genom att avstänga fullmäktigeledamoten från förtroendeuppdraget hade fullmäktige därför överskridit sin komptens. Kommunfullmäktiges beslut var till denna del lagstridigt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.