31.8.2005/2147 HFD:2005:55

Markanvändning och byggande - Generalplan - Objektbeteckning för strandbastu - Upphävande av beslut

I en generalplan hade satts ut 14 riktgivande objektbeteckningar för ny strandbastu på områden som i planen hade betecknats som jord- och skogsbruksdominerade områden (M). Områdena var belägna i planeområdets strandzon. Enligt en bestämmelse i planen fick på M-området inte uppföras andra byggnader än sådana som betjänade jord- och skogsbruket. M-områdets byggrätt hade i planen förlagts till samma markägares AM-, AP-, RA- och M1-områden, vilka anvisats för boende. En riktgivande objektbeteckning för ny strandbastu inom planeområdets strandzon utgjorde genom sin strandreserverande verkan en strandbyggplats. Enligt handlingarna i ärendet hade objektbeteckningen inte separat beaktats i planens allmänna dimensioneringsgrunder för strandbyggande. I ärendet kunde inte heller tillförlitligt utredas om de lägenheter till vilka de med nämnda objektbeteckning försedda områdena hörde enligt planens allmänna dimensioneringsgrunder beräknades ha en strandbyggrätt som gav dem rätt till denna objektbeteckning.

Stadsfullmäktiges beslut att godkänna generalplanen var lagstridigt till den del som det var frågan om de i planen utsatta riktgivande beteckningarna för ny strandbastu. När hänsyn togs till hela planeområdets areal, den omvandlade strandlinjens längd, det antal byggplatser som satts ut i planen samt möjligheten att utan hinder av ett förvaltningsprocessuellt beslut vid senare planläggning, såvida det annars fanns förutsättningarna för en sådan ändring av planen, anvisa nya byggplatser på de lägenheter som enligt planens allmänna dimensioneringsgrunder för strandbyggande eventuellt fortfarande hade kvar beräknad byggrätt som gav rätt till nya byggplatser, hade objektbeteckningarna dock inte en sådan avgörande betydelse för hela planelösningen att stadsfullmäktiges beslut till följd av de lagstridiga objektbeteckningarna på besvär av den regionala miljöcentralen borde ha upphävts i sin helhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.