29.8.2005/2141 HFD:2005:54

Internationell adoption - Förutsättningarna för att bevilja adoptionstillstånd - Adoptivföräldrarnas ålder - Barnets bästa

Två äkta makar, med egna barn från tidigare äktenskap samt ett 22.12.2000 fött barn som de hade adopterat från Kina, hade ansökt om tillstånd att från utlandet få adoptera ett barn under 18 år, och hade som önskemål framfört att de önskade få adoptera ett barn som ännu inte hade fyllt 2 år. När ansökan inlämnades och nämnden för internationella adoptionsärenden avgjorde tillståndsärendet, var hustrun 52 år gammal och mannen 56 år gammal. Även om ingen övre åldersgräns föreskrivs bland förutsättningarna för adoption, kunde det, när de omständigheter som påverkade barnets bästa och beviljandet av adoptionstillstånd bedömdes som en helhet, till följd av den exceptionellt stora åldersskillnaden mellan barnet och dess föräldrar anses föreligga sådana med åldern förknippade riskfaktorer att nämnden kunde avslå makarnas ansökan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.