22.8.2005/2061 HFD:2005:53

Expropriation - Inlösen av nyttjanderätt - Strömöverföringsledning - Allmän inlösningsgrund - Särskild inlösningsgrund - Allmänt behov - Allmännare betydelse

Ett aktiebolag hade ansökt om inlösen av en bestående nyttjanderätt för att bygga en strömförande strömöverföringsledning, som var avsedd att användas i bolagets industrianläggning. Ledningen var inte avsedd att betjäna något annat behov av elektrisk ström. Det villkor som lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter ställer, att allmänt behov krävs för att inlösningstillstånd skall beviljas, uppfylldes inte, trots den betydelse som fabriken hade för ekonomin eller sysselsättningen på orten. Statsrådets beslut var lagstridigt, när statsrådet med stöd av 4 § i lagen om inlösen av fast egendom och allmänna rättigheter hade beviljat bolaget tillstånd att i enlighet med ansökan och den till ansökan fogade kartan förvärva bestående nyttjanderätt till de i ansökan uppräknade områdena av fastigheter i K och S kommuner. Statsrådets beslut upphävdes.

Med hänsyn till utredningen om sökandebolagets verksamhet och strömöverföringsledningens ändamål var strömöverföringsledningen av allmännare betydelse. När statsrådet behandlade ansökan om inlösningstillstånd och prövade förekomsten av en inlösningsgrund, borde statsrådet därför ha tillämpat lagen angående expropriation av fast egendom för elektrisk anläggning. Då statsrådet inte hade gått till väga på detta sätt, återförvisades ärendet till statsrådet för ny behandling.

Se även HFD 20.12.2004 liggare 3337.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.