28.7.2005/1892 HFD:2005:50

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Äktenskap - Avslutad samlevnad - Familjevåld - Tolkning som tar hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna

Utlänningsverket hade förkastat ändringssökandens ansökan om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd av den anledningen, att den grund på vilken ändringssökanden hade anlänt till landet och den grund på vilken hon hade beviljats uppehållstillstånd väsentligt hade förändrats under den korta tid som hon hade vistats i Finland. Det var frågan om hustrun till en man som med permanent uppehållstillstånd vistades i Finland. Hustrun hade till följd av mannens våldsamhet sökt sig till ett skyddshem och senare flyttat från sin man. Kvinnans första tidsbestämda uppehållstillstånd hade beviljats på den grunden att hon hade familjeband. När hänsyn togs till de principer om återkallande av uppehållstillstånd och beviljande av nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som framgår av den nya utlänningslagen (301/2004) samt den utredning om omständigheterna i anslutning till avslutandet av samlevnaden vilka framgick av handlingarna och kvinnans förhållanden i sitt hemland, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det skulle anses uppenbart oskäligt att inte beviljat fortsatt uppehållstillstånd.Utlänningsverkets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till utlänningsverket för att behandlas på nytt i den ordning som föreskrivs i utlänningslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.