12.7.2005/1763 HFD:2005:48

Trafiktillstånd - Taxitillstånd - Förutsättningar för beviljandet av tillstånd - Person som ansvarar för trafiken - Lämplighet - Yrkeskörtillstånd - Ålder

Enligt lagen om tillståndspliktig persontrafik förutsätts för att kollektivtrafiktillstånd skall beviljas bland annat att sökanden eller, om sökanden är en juridisk person, den person som svarar för trafiken är yrkesskicklig och även i övrigt som person lämpad att bedriva persontrafik. Den prövningsrätt som länsstyrelsen hade i egenskap av tillståndsmyndighet ansågs omfatta rätt att vid bedömningen av lämpligheten hos en person som skulle ansvara för en juridisk persons trafik förutsätta att personen i fråga själv var verksam som chaufför i bolaget, som hade beviljats taxitillstånd, vilket förutsatte att den ansvariga personen hade ett gällande yrkeskörtillstånd. Därför hade länsstyrelsen vid förnyandet av ett bolags taxitillstånd haft rätt att bestämma att tillståndet skulle upphöra att gälla samma dag som den person fyllde 70 års som enligt tillståndsvillkoren i bolagets taxitillstånd svarade för trafiken och hans yrkeskörtillstånd upphörde att gälla.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.