1.7.2005/1657 HFD:2005:47

Fördelning av utsläppsrätter på anläggningar - Fjärrvärmenät - Tillämpning av 26 § i lagen om utsläppsrätter

För ett fjärrvärmenät som hade befunnit sig i verksamhet redan före år 1998 skulle de utsläppsrätter som fjärrvärmenätet som helhet beviljades beräknas enligt bestämmelserna i 23 § i lagen om utsläppsrätter och fördelas på de enskilda anläggningarna inom fjärrvärmenätet i proportion till anläggningarnas koldioxidutsläpp under de gemensamma verksamhetsåren efter år 1998.
Bestämmelserna i 26 § i lagen om utsläppsrätter tillämpades således inte på företag i samma fjärrvärmenät.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.