23.6.2005/1573 HFD:2005:43

Patent - beviljande av patent - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Partsbehörighet - Rättsskyddsbehov - Effektivt rättsmedel - Invändningsförfarande - Klagan

Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd hade utan prövning avvisat bolaget A:s besvär och klagan över patent- och registerstyrelsens beslut att bevilja bolaget B ett patent, eftersom A inte var part i det förfarande i vilket patentet beviljades och följaktligen inte hade rätt att anföra besvär eller klagan över det avgörande som givits med anledning av patentansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade A:s besvär över besvärsnämndens beslut och ändrade inte slutresultatet i besvärsnämndens avgörande, eftersom den tillämpning av 26 § 1 mom. i patentlagen som besvärsnämnden hade omfattat i sitt beslut inte heller stod i strid med bestämmelsen i 21 § 1 mom. i grundlagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.