20.6.2005/1512 HFD:2005:41

Läkarintyg - Klientavgift

Ett läkarintyg som hade skrivits ut för en mer än 10 dagar lång sjukledighet var ett i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården avsett läkarintyg som anslöt sig till vården av patienten och för vilket inte skulle uppbäras någon avgift. Samkommunens styrelse hade ansökt om återbrytande av förvaltningsdomstolens beslut. HFD förkastade ansökan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.