10.6.2005/1401 HFD:2005:37

Penningspelstillstånd - Sammanslutning med ensamrätt - Monopol - Motivering av beslut - Återförvisande av beslut

Ladbrokes Oy hade motiverat sin ansökan om penningspelstillstånd bland annat med Europeiska gemenskapernas domstols (EG-domstolens) avgörande C-243/01 (Gambelli) och ansett att penningspelsmonopolet i Finland inte uppfyllde de krav som nämnda dom ställde på ett monopol samt att det finländska spelmonopolet stod i strid med bestämmelsen om frihet att tilhandahålla tjänster i artikel 49 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och med den rättspraxis som gällde denna bestämmelse. Statsrådet hade avgjort ärendet enbart med stöd av bestämmelserna i den finländska lotterilagen. Med hänsyn till EG-domstolens domar i målen 222/86 (Heylens) och C-70/95 (Sodemare) hade statsrådets beslut därför med hänsyn till 24 § 1 mom. i lagen om förvaltningsförfarande varit bristfälligt motiverat och därför lagstridigt. Ett lagligt förfarande i ärendet krävde att penningspelstillståndsmyndigheten behandlade ärendet på nytt. Utan att ta ställning till det system med ensamrätt att ordna penningspel om vilket bestäms i den finländska lotterilagen samt lagligheten av den faktiska tillämpningspraxisen i anslutning till detta system, upphävde högsta förvaltningsdomstolen statsrådets beslut och återförvisade ärendet till statsrådet för ny behandling.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.