8.6.2005/1375 HFD:2005:35

Utlänningsärende - Asyl - Behov av skydd - Somalien - Klanbakgrund - Brott mot mänskliga rättigheter - Yrke

En sydsomalier ansågs vara i behov av sådant internationellt skydd som avses i 31 § i utlänningslagen (378/1991), när hänsyn togs dels allmänt till situationen i Somalien och dels särskilt till ändringssökandens personliga omständigheter. Utlänningsverkets och förvaltningsdomstolens beslut upphävdes till den del som dessa gällde beviljande av uppehållstillstånd till följd av skyddsbehov och ärendet återförvisades till denna del till Utlänningsverket för att behandlas på nytt i den ordning som föreskrivs i den nya utlänningslagen (301/2004). Till den del som ärendet gällde beviljande av asyl förkastades besvären.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.