3.6.2005/1342 HFD:2005:33

Markanvändning och byggande - Undantag - Behörighet - Kommun - Regional miljöcentral - I en detaljplan anvisad byggrätt - Planebestämmelse- Total byggrätt - Byggrätt anvisad för ett bestämt ändamål - Ändring av användningsändamål - Ringa avvikelse

I en byggnadsplan som gällde som detaljplan föreskrevs angående ett kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL) att av den tillåtna våningsytan på byggytan högst 50 procent fick användas för butikslokaler (m 50 %). Förutom att planen begränsade den totala byggrätten, begränsade den alltså även den största tillåtna areal som butikslokalerna på byggplatsen fick ha i förhållande till de bostäder och kontor som skulle få byggas på byggplatsen. Även om den totala byggrätten inte överskreds, ansågs det dock vara frågan om en större än ringa avvikelse från den i detaljplanen angivna byggrätten, när byggrätten för butikslokalerna skulle komma att överskridas med 21,5 kvadratmeter, dvs. med ca 10,5 procent av den i detaljplanen anvisade byggrätten. Den ändring av användningsändamålet som ansökan gällde var inte möjlig om inte miljöcentralen beviljade undantag.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.